Corporate Service

‘TNLX’ ให้บริการกับลูกค้าองค์กร ผ่านระบบ Pattern Order
คือการตัดเย็บชุดยูนิฟอร์มให้กับกลุ่มบริษัทเอกชน กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มปิโตรเคมีและพลังงาน กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มยานยนต์ กลุ่มผลิตภัณฑ์โรงพยาบาลและสุขภาพ กลุ่มโรงแรมและสปา ด้วยการตัดเย็บที่ได้ตามมาตรฐานสวยงาม และประณีต
นอกจากนี้ยังมีการผลิตเสื้อผ้าประเภท Made to order

ที่บริษัทได้ริเริ่มพัฒนาธุรกิจใหม่ ในการให้บริการสำหรับการวัดตัวตัดแบบ Tailor made ชุดเครื่องแบบ ชุดข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับการตอบรับและชื่นชมจากลูกค้าถึงคุณภาพมาตรฐาน ความสวยงาม และประณีตของสินค้า ส่งผลให้ผู้สวมใส่มีความสง่างาม รวมถึงการส่งมอบงานตรงต่อเวลาตามกำหนดอย่างมืออาชีพ