AWARDS

“รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ”

ดีแล้วยังต้องดีเลิศ คือเกณฑ์มาตรฐานสูงสุด และเป็นปรัชญาในการทำงาน ที่กำหนดทุกความคิดและการกระทำของบริษัท ให้พุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ สิ่งที่การันตีความเป็นเลิศปรา กฏให้เห็นด้วยรางวัลจากหลากหลายองค์กร ที่สำคัญคือ ความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่มีมายาวนาน

 
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 1 สาขากบินทร์บุรี จากกระทรวงแรงงาน

 • รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 8 สาขาลำพูน จากกระทรวงแรงงาน

 • รางวัล CSR DIW continuous award 2022 ทั้ง3 สาขา สำนักงานใหญ่ สาขากบินทร์บุรี และสาขาลำพูนติดต่อกันเป็นปีที่ 8

 • รางวัล โรงงานสีเขียวระดับ 3 (Green Factory Level 3) จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่ และสาขากบินทร์บุรี

 • รางวัล KNITED No.5, HANG RDY in the Room และ NON IRON จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • CSR DIW

  รางวัลทางสินค้าและผลิตภัณฑ์

 • พ.ศ. 2560 ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Shirt No.5 ในโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เสื้อ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 • พ.ศ. 2558 ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทานสำน้ำเงิน สำหรับเนื้อผ้า 100% silk

 • พ.ศ. 2557 เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะประเภท Anti-Bacteria จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 • พ.ศ. 2554 ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานสีเขียว ประเภท Thai Silk Blend สำหรับเนื้อผ้า Cottazilk Brand DAKS
 • เสื้อเชิ้ตประหยัดไฟ

  การรับรองผลิตภัณฑ์สินค้า จากองค์การ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • พ.ศ.2565 ใบรับรอง การพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน (CoolMode) สำหรับชุดข้าราชการ Hang Dry in The Room ผ้า Non Iron สำหรับเสื้อเชิ้ต Arrow และผ้า Knitted No.5 TR1006 สำหรับสินค้า Corporate Brand Innoweartion

 • พ.ศ. 2564 ใบรับรอง การพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน (CoolMode) "ผ้า VRCool"

 • พ.ศ. 2559 ได้รับการรับรองมาตรฐาน CoolMode สำหรับผ้า 100% Cotton Knitted TRI003

 • พ.ศ. 2557 ได้รับการรับรองฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Arrow

 • พ.ศ. 2556 ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ต Arrow Style AY630 / ได้รับการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ ประเภทระบายความชื้น และเหงื่อได้ดีและเพิ่มความสบายเวลาสวมใส่ สำหรับเสื้อเชิ้ต (cool innovation) Brand Guy Laroche TITI

 • มาตรฐานทางด้านการจัดการ • พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
  ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015สำหรับกระบวนการออกแบบและการผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI) ในส่วนสำนักงานใหญ่ สาขากบินทร์บุรี และสาขาลำพูน

 • พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565
  ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2015 สำหรับการออกแบบ การผลิตเสื้อผ้า และ เครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI) ในส่วนสำนักงานใหญ่ สาขากบินทร์บุรี สาขาลำพูน และสาขาแม่สอด (BVQI)

 • พ.ศ. 2558
  ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004 สำหรับกระบวนการ ออกแบบและการผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)

 • พ.ศ. 2553
  ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 : 2008 สำหรับการออกแบบ การผลิตเสื้อผ้า และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)

 • พ.ศ. 2545
  ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 สำหรับการออกแบบการผลิต เสื้อผ้า และเครื่องหนัง จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVQI)